Tag Archives: ungdom

Drømmen om egen bolig

Det er mange unge som sliter med å komme seg inn på boligmarkedet, og her er det viktig at vi legger til rette for at flere som ønsker det, skal få mulighet til å kjøpe egen bolig. Boligmarkedet har de siste 10-15 årene vært preget av høy prisstigning og at inngangsbilletten til å kjøpe egen bolig har økt kraftig. Denne utfordringen må møtes med flere tiltak som kan realisere boligdrømmen for ungdom.

Ordningen med boligsparing for ungdom (BSU) er en målrettet og populær ordning. Hele åtte av ti i målgruppen under 34 år har eller har hatt BSU-konto, ifølge Synovate. Finanstilsynet har nå innført nye krav til egenkapital ved kjøp av bolig, og hovedregelen er nå at bankene krever 15 prosent egenkapital. Men det er ikke alle unge som har mulighet til det når de skal kombinere det med studier og samtidig komme seg inn på arbeidsmarkedet.

Når egenkapitalkravet nå er økt fra 10 til 15 prosent er det nødvendig å følge opp med andre tiltak. Høyre vil øke det årlige maksimale beløpet til 25 000,-, og samtidig heve den øvre grensen for det samlede beløpet man kan spare til 300 000,-.  I tillegg ønsker Høyre å øke skattefradraget fra 20 prosent til 28 prosent. Det vil gjør at man kan spare mer enn i dag, og at man belønnes igjen et høyere skattefradrag. Det vil gjøre det lettere for unge å komme seg inn på boligmarkedet og spare mer gjennom BSU.

Det å kjøpe sin egen bolig har en helt egen verdi, man får mulighet til å skape sitt eget hjem og man får mulighet til å ta ansvar for egne liv. Det personlige ansvaret skal selvsagt ikke erstatte den offentlig finansierte velferden som skaper basistrygghet for alle, men skape rom for individuelle valg og frihet for enkeltmennesker.

-M-

 

 

Reklamer