Tusen takk for tillitten

Etter en spennende og intensiv valgkamp, er det godt å kunne ta et pust i bakken før arbeidet som folkevalgt i det nye bystyret starter. Tiden fremover skal brukes til å lese seg opp og lære seg kommunens historie. Men for at vi skal kunne løse oppgaver og utfordringer som Ålesund kommune står ovenfor, er vi avhengige av å få innspill fra innbyggerne. Enten gjennom media eller gjennom direkte henvendelser. Som folkevalgt har vi et ansvar, og en mulighet, til å påvirke hvordan Ålesund skal se ut i fremtiden. Som representant for innbyggerne, skal du delta i beslutninger som skal påvirke hvordan Ålesund kan se ut om 5 år, 20 år og om 50 år. Vi skal være med å prioritere hva penger skal brukes til, hvilket omfang og kvalitet kommunens tjenester skal ha. Det blir en tøff oppgave, men det er også en oppgave vi er ydmykt takknemlige for å få ta del i. Jeg vil oppfordre alle som har tanker og meninger om hvordan vi skal ta veien videre, om å ta kontakt med folkevalgte politikere for å gi oss innspill. Det kan hende noen sitter med løsningsalternativer som ikke har kommet frem i en sak som skal behandles, og derfor er det så viktig at alle gode ideer og tanker kommer frem i behandlingen av en sak. Vi trenger deres innspill, ta kontakt med politikerne om du har noe på hjertet.

Mitt innlegg fra Nytt i Uka

 

Reklamer

Friske krefter

Jeg vil bli politiker fordi jeg ønsker å gjøre Ålesund til landets beste by å vokse opp i. For meg handler politikk om å legge til rette for at alle skal få skape det livet de helst vil ha. Det handler om at barn og unge skal ha en trygg og god oppvekst i Ålesund, som gjør de rustet til å møte livet og realisere sine egne drømmer. Det er også viktig at Ålesund har et spennende arbeidsliv og skaper arbeidsplasser til de som vil bo i Ålesund og bidra til et godt lokalsamfunn.

Noe av det jeg vil kjempe for er:

• en skole som får frem det beste i hver enkelt elev

• et trygt lokalsamfunn med gode fritidstilbud i alle bydeler

• et godt helsetilbud for ungdom

• et godt og rimelig kollektivtilbud

Ålesund trenger friske krefter, stem ungt! 


Du gjør en forskjell

Det er enkeltmennesker som gjør en forskjell for sitt lokalsamfunn. Det er mennesker som har bygget landet vårt, ikke politikere. Det er læreren som sitter igjen en ekstra time på skolen for å hjelpe noen med leksene, fordi læreren vet at eleven kan strekke seg enda lenger. Det er sjukepleieren som tar på seg en ekstra vakt for å få det til å gå opp. Det er foreldre som starter opp et fritidstilbud for sine barn. Det er også de som går natteravn, de som arrangerer dugnad, de som står på i frivillige organisasjoner, de som skaper arbeidsplasser og de som møter andre med et smil og alle de som på en eller annen måte står på og utgjør en forskjell i sitt lokalsamfunn.

Jeg vil bli politiker fordi jeg ønsker å gjøre en forskjell, men da er det en forutsetning at man har en politikk som gjør at det er mennesker som skal få utgjøre den forskjellen. For meg handler politikk om å legge til rette for at alle skal få skape det livet de helst vil ha. Det handler om at barn og unge skal ha en trygg og god oppvekst i Ålesund, som gjør de rustet til å møte livet og realisere sine egne drømmer.

Når 6-åringene starter på skolen kan vi ikke forvente at de har samme forutsetningene og da må vi også sørge for at de får et undervisningstilbud som er tilpasset deres behov. En elev kan kanskje allerede lese, mens en annen elev ikke kan alfabetet. Da er det viktig at den eleven som allerede kan lese, blir stimulert til å fortsette med lesing og skriving. Mens den som ikke kan alfabetet får en best mulig opplæring for å kunne lære seg det. Vi må gi et undervisningstilbud som er tilpasset hver enkelt elev, ikke en skole som er tilpasset en gjennomsnittselev som ikke eksisterer. Høyre vil drive en skole som dyrker frem det beste i hver enkelt elev, slik at de en dag i fremtiden kan få muligheten til realisere sine egne drømmer.

Fritidstilbud er også en viktig del av oppveksten for barn og unge. Jeg tror det er viktig å ha noe ved siden av skolen, som både skaper sosial tilhørighet og som gir deg mulighet til å bli sett utenom skolen. Jeg er opptatt av at vi skal ha fritidstilbud i alle bydeler og at ungdom selv skal være med på å utforme tilbudet. Men vi er også avhengige av ildsjelene som engasjerer seg for å skape gode fritidstilbud.  For å gjøre frivillig arbeid så enkelt som mulig, er det viktig å gi gode arbeidsvilkår. Ålesund ville ikke vært det samme uten den daglige innsatsen fra frivillige lag og organisasjoner.

Takk til alle som står på for noe i Ålesund, til alle som utgjør en forskjell og til alle som står på for seg selv og de rundt seg.

Innlegget har jeg skrevet i en fast spalte i Nytt i Uka. Jeg har tatt over spalten for stortingsrepresentant Elisabeth R. Nørve frem mot lokalvalget. Bildet er fra da Unge Høyres leder, Henrik Asheim, var på besøk under Båtfestivalen i sommer.

Til minne om Utøya

“Når en mann kan forårsake så mye ondt – tenk hvor mye kjærlighet vi kan skape sammen”.

Kort tid etter den forferdelige tragedien på Utøya, skrev Helle Gannestad fra Møre og Romsdal AUF denne meldingen på Twitter. Sitatet gikk verden rundt etter Stine Renate Håheim fra AUF gjentok sitatet i et intervju med CNN. Det er kanskje et av de sterkeste sitatene jeg har hørt. Norge er kanskje et lite land, men vi er et sterkt land som står sammen for hverandre. Det er viktig at vi engasjerer oss og motarbeider den ondskapen som terrorhandlingene har stått for. Dette var ikke bare et angrep på AUF, det var et angrep på demokratiet og alle ungdommer som engasjerer seg og tror på noe. De fleste ungdommer som engasjerer seg i for eksempel ungdomsråd, elevråd, frivillige organisasjoner og ungdomspolitikk vet hva det vil si. Mange bruker all sin fritid på å jobbe for noe de tror på, for et bedre samfunn for seg selv og andre rundt seg.

La oss hedre dem og deres tro på frihet, engasjement og demokrati. La oss stå sammen, vise kjærlighet for hverandre og la oss aldri glemme de som stod opp for det de trodde på.

Langøya, hvor hytta til familien ligger, flagger på dette bildet på halv stang for de som ble rammet på Utøya. Innlegget har jeg skrevet i en fast spalte i Nytt i Uka. Jeg har tatt over spalten for stortingsrepresentant Elisabeth R. Nørve frem mot lokalvalget.

Cuba

Mitt innlegg på trykk i Aftenposten 7/7-11:

Diktatur

Cuba blir av mange omtalt som et idyllisk ferieparadis med hvite strender og høye palmer. Dessverre er dette bare en liten del av virkeligheten. Cuba er også et diktatur som forfølger, torturerer og fengsler mennesker som ønsker seg mer enn den lille friheten kommunistpartiet har tildelt dem.

Vi kan ikke lenger akseptere at deler av venstresiden i norsk politikk legitimerer det cubanske regimet, deres handlinger, og attpåtil peker på Cuba som et foregangsland. Bilder fra lokale sykehus er blitt smuglet ut av mennesker som risikerer livet sitt for å samle bevis om den grufulle sannheten. Bildene viser oss en helt annen realitet enn det brødrene Castro skryter av til resten av verden. Det er mørklagte sykehus som ikke eier et snev av hygiene, som har mangel på medisiner og som ofte sprer flere sykdommer enn de helbreder.

Sjokkerende bilder

Den grufulle sannheten om Cubas egentlige helsevesen, er et sted hvor ingen turister er velkomne. I januar ble sjokkerende bilder fra et psykiatrisk sykehus i Havanna vist. Sykehuset har 2500 sengeplasser og det ble funnet 26 mennesker som hadde mistet livet av sult og kulde. Ut fra bildene så det ut som de hadde bodd i en konsentrasjonsleir, og ikke et psykiatrisk sykehus.

Samtidig blir cubanere satt i fengsel for å samle bevis for å vise resten av verden Cubas mørke side. I fengsel har politiske fanger kjempet for livet og verdens oppmerksomhet. I 2010 startet så mange som fem politiske fanger sultestreik, og Orlando Zapata Tamayo mistet livet i sultestreiken. Tamayo ble arrestert mars 2003 for «motstand» og «offentlig uorden», ifølge Amnesty International.

Likevel har stortingsrepresentant Hallgeir Langeland (SV) uttalt dette: «Jeg mener fortsatt at Cuba er et eksempel på at en annen og bedre verden er mulig.» Langeland har også gjentatte ganger nominert Fidel Castro til Nobels fredspris. Langeland snakker om en verden folk risikerer livet sitt for å flykte fra. En verden der folk forfølges, tortureres og fengsles for sine meninger. Mange har mistet livet i kampen for demokrati på Cuba, i kampen for menneskerettigheter og kampen mot sin egen frihet.

Risikerer livet

Politiske fanger sultestreiker for å få verdens oppmerksomhet og risikerer livet for å få frem sitt budskap om at Cuba må settes fri fra Castro. Staten slår ned på alle som prøver å fortelle resten av verden hva som egentlig foregår i landet. Langeland, jeg tror også en bedre verden er mulig, men jeg tror ikke den finnes i regimet på Cuba!

Ålesund Høyre – en introduksjon

Denne filmen er laget av medieelever fra Akademiet videregåendes skole på vegne av kommunen. Den handler om lokalvalget 12. september og at ungdom som fyller 16 år i 2011 kan stemme. For mer informasjon se:
http://www.alesund.kommune.no/valg

Vil skjerme kollektivtransporten

Bystyret har nå sagt ja til bypakken og til bompenger for å  delfinansiere den. Jeg vil kjempe for at kollektivtransporten blir skjermet for bompenger.

Kollektivtransport er utrolig viktig for ungdom og studenter. Det er spesielt viktig at bussen blir skjermet for bompenger, slik at prisene ikke stiger. Styrker vi kollektivtilbudet gir vi et styrket tilbud til ungdom og styrker Ålesund som studentby.

Jeg  mener det er viktig at ungdommen får et godt busstilbud, slik at de lettere kan delta på fritidsaktiviteter. Prisen på en bussbillett er høy nok som det er, bør det gjøres noe med denne bør den heller senkes.

Jeg mener Ålesund med innføringen av bypakken har en gylden anledning til å bli en foregangsby når det kommer til kollektivtransport.

Jeg ønsker at Ålesund skal være en miljøvennlig, fremtidsrettet og studentvennlig by, da trenger vi et godt og billig kollektivtilbud!